Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014

Η τηλεφωνική παρέμβαση στην βιβλιοπαρουσίαση

Η τηλεφωνική παρέμβαση στην βιβλιοπαρουσίαση στη Νομική. Σύντομα θα ανέβει ολόκληρη η εκδήλωση.