Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2015

«Δυστυχισμένε μου λαέ, καλέ κι αγαπημένε.
Πάντα ευκολόπιστε και πάντα προδομένε»

Διονύσιος Σολωμός