Κυριακή, 28 Ιουνίου 2015

Τιτιβίζω και εγκαινιάζω το Twitter

Το δημοψήφισμα θα είχε νόημα πριν τον τραγικό Φλεβάρη ή έστω πριν το ταπεινωτικό 47σέλιδο. Τώρα η επιλογή είναι μνημόνιο ή «μνημονιότερο»