Σε απεργία πείνας από 8 Γενάρη

Σε απεργία πείνας από 8 Γενάρη

Αφού επιμένουν στο νόμο που τόσο προκλητικά μηχανεύτηκαν, οφείλουν να τον εφαρμόσουν, τουλάχιστον αυτόν, και να με ξαναφέρουν στο υπόγειο του Κορυδαλλού, στην ειδική πτέρυγα που έκτισε ο ίδιος ο υπουργός της καταστολής, ο Μ. Χρυσοχοίδης, για να θάψει τη 17Ν, και όπου πέρασα τα 16 από τα 18 χρόνια που είμαι στη φυλακή.

Δημήτρης Κουφοντίνας

Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2013

1992-06-16 Παλαιοκρασσάς [Α']

1992-06-16 Παλαιοκρασσάς [Α']


Επαναστατική Οργάνωση 17 ΝΟΕΜΒΡΗ

Αθήνα 16-6-92

Είναι γνωστό, ότι από τα μεγαλύτερα κοινωνικά σκάνδαλα είναι το φορολογικό σύστημα και η συνακόλουθη φοροδιαφυγή. Όπως αυτό διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια, στοχεύει όχι στην πάταξη της αλλά στην εξαπάτηση και καταλήστευση της μάζας των χαμηλόμισθων μισθωτών, συνταξιούχων και μικροεπαγγελματιών φορολογουμένων και στην προστασία και κάλυψη των μεγάλων φοροφυγάδων, με τη θέσπιση βελτιωμένων μεθόδων φοροδιαφυγής τους.

Οι παρακάτω αριθμοί δείχνουν τις διαστάσεις του προβλήματος. Όσον αφορά κατ' αρχήν την σχέση άμεσων-έμμεσων φόρων, η χώρα μας έχει το ψηλότερο ποσοστό εμμέσων φόρων στην Ευρώπη, που φτάνει το 70% το 90. Αν συνυπολογίσουμε και τις ασφαλιστικές εισφορές, το ποσοστό των εμμέσων φόρων ανέρχεται στο 45% των φορολογικών εσόδων, με μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ 30%. Είναι στην Αγγλία, με ποσοστό έμμεσων φόρων πολύ χαμηλότερο, 31%, υπολογίστηκε ότι αυτοί αφαιρούν το 30% του εισοδήματος από το χαμηλότερο εισοδηματικό τμήμα, έναντι μόνο του 16% από το ψηλότερο. Με τους χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές που θεσπίζονται σήμερα και τις σκανδαλώδεις ελαφρύνσεις των υψηλοεισοδηματιών, η σχέση έμμεσων-άμεσων φόρων γίνεται ακόμη δυσμενέστερη.

Όσον αφορά την φορολογία εισοδήματος και κερδών, η χώρα μας παρουσιάζει το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό, 18% των φορολογικών εσόδων, έναντι μέσου όρου χωρών ΟΟΣΑ 38% και ποσοστών Αγγλίας 39%, ΗΠΑ 44%, Ιαπωνίας 49%. Χαμηλό ποσοστό που οφείλεται απ' τη μια στην εκτεταμένη φοροδιαφυγή των ψηλών εισοδηματικών τάξεων κι απ' την άλλη στην χαμηλότατη φορολόγηση των κερδών.

Έτσι, ενώ στην θατσερική Μεγάλη Βρετανία τα φορολογικά έσοδα από τα κέρδη αποτελούν το 13% του συνόλου των φορολογικών εσόδων και στην Ιαπωνία το 25%, στην Ελλάδα αποτελούν μονό το 4,5%, ενώ, με τους νέους μειωμένους συντελεστές που θεσπίζει το φορολογικό νομοσχέδιο, θα μειωθούν ακόμη φτάνοντας το 3%.

Αλλά και σαν ποσοστό του ΑΕΠ η Ελλάδα έχει και πάλι το χαμηλότερο ποσοστό φορολογίας εισοδήματος και κερδών, που ανέρχεται σε 6,1% το 89, έναντι του μέσου όρου 14,6% για τις χώρες ΟΟΣΑ. Και ενώ ανάμεσα στο 87 και στο 89 το ποσοστό αυτό αυξήθηκε για την Ισπανία από 9,6% σε 11,3% και την Πορτογαλία από 6,1% σε 9,3%, αντίθετα για την Ελλάδα μειώθηκε από 6,5% σε 6,1%. Ειδικότερα για τα κέρδη, ενώ στην ίδια περίοδο στην Ισπανία η φορολόγηση τους αυξήθηκε από 2,2 σε 2,3% του ΑΕΠ, στην Ελλάδα μειώθηκε από 1,7 σε 1,5%, για να μην ξεχνάμε, πόσο φορολόγησε το μεγάλο κεφάλαιο και χτύπησε τη φοροδιαφυγή το ΠΑΣΟΚ.

Όσον αφορά τη φορολογία εισοδήματος στη χώρα μας τώρα, ενώ το 1960 οι μισθωτοί και συνταξιούχοι συμμετείχαν κατά 28% στη συγκέντρωση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, το 1991 συμμετέχουν κατά 60,1%. Αντίθετα οι εμποροβιομήχανοι, που συμμετείχαν το 1960 κατά 50,8%, συμβάλλουν στη διαμόρφωση του φόρου εισοδήματος το 1991 κατά 24,5%.

Παράλληλα το μέσο μηνιαίο δηλωθέν εισόδημα για το 1990 των μισθωτών-συνταξιούχων ανέρχεται σε 128.654 δρχ., ενώ αυτό των ελεύθερων επαγγελματιών (γιατρών, δικηγόρων, μηχανικών, αρχιτεκτόνων κλπ.) είναι 68.416 και των εμπόρων και βιομηχάνων ανέρχεται στο αστρονομικό ποσόν των 66.685 δραχμών

Σε προκήρυξη μας, το Μάη του 90, υποστηρίζαμε, ότι από στοιχεία έρευνας του ΕΚΚΕ του 88, σε συνδυασμό με αυτά του φόρου εισοδήματος κατά κλιμάκια, προέκυπτε, ότι κανένας απολύτως εφοπλιστής, βιομήχανος, μεγαλέμπορος, μεγαλογιατρός, μεγαλοδικηγόρος, μεγαλοεργολάβος, μεγαλομηχανικός, μεγαλοαρχιτέκτονας δεν πλήρωνε φόρο εισοδήματος που ν' αντιστοιχεί στα πραγματικά του εισοδήματα. Ειδικότερα η έρευνα αποκάλυπτε, ότι, ενώ όσοι κέρδιζαν μηνιαία άνω των 400.000 δρχ. (σημερινές 700.000 περίπου) ήταν τουλάχιστον 36.000, στους φορολογικούς καταλόγους δήλωναν μόνο 6.496, αριθμός που δεν φτάνει ούτε τον αντίστοιχο του συνόλου —μονό τα δυο τρίτα— των μισθωτών και συνταξιούχων αυτής της κλίμακας. Πράγμα που σημαίνει, ότι, εκτός από την παραπάνω κατηγορία, φοροδιαφεύγει και το ένα τρίτο τουλάχιστον των μισθωτών-συνταξιούχων υψηλόμισθων.

Τα ίδια συμβαίνουν και στην δεύτερη κλίμακα εισοδήματος. Ενώ όσοι κέρδιζαν από 250.000 μέχρι 400.000 δρχ. (400.000-700.000 περίπου σημερινές) ανέρχονται σε τουλάχιστον 200 χιλιάδες, στους φορολογικούς καταλόγους υπάρχουν μόνο 60.000 που το δηλώνουν, αριθμός που είναι μικρότερος και πάλι από το σύνολο των μισθωτών-συνταξιούχων αυτής της κατηγορίας. Πράγμα που σημαίνει ότι, σ' αυτές τις δύο κλίμακες, οι μόνοι που δηλώνουν τα πραγματικά τους εισοδήματα είναι οι μισθωτοί, επειδή δεν μπορούν να τα κρύψουν κι ότι ακόμη κι από αυτούς το ένα τρίτο περίπου κατορθώνει και φοροδιαφεύγει.

Οι πιο πάνω αριθμοί επιβεβαιώνουν αυτό που γνωρίζει και ο τελευταίος Έλληνας. Την κύρια, βασική κατηγορία των μεγάλων φοροφυγάδων αποτελούν οι εφοπλιστές, βιομήχανοι, μεγαλέμποροι, εργολάβοι, μεγαλογιατροί, μεγαλοδικηγόρος μεγάλο μηχανικοί, με-γαλοαρχιτέκτονες, στους οποίους πρέπει να προσθέσουμε τους βουλευτές και τους δημοσιογράφους, με τις σκανδαλώδεις φοροαπαλλαγές .

Η πρωτογενής φοροδιαφυγή των πάρα πάνω στρωμάτων αποτελεί το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της ετήσιας φοροδιαφυγής και οργανώνεται από το ίδιο το κράτος. Τόσο με το φορολογικό σύστημα όσο και με την πρακτική του, προστατεύει και ουσιαστικά βραβεύει τους μεγάλους φοροφυγάδες, ενώ τιμωρεί τους έντιμους φορολογούμενους. Με συνέπεια να καλλιεργείται η συνείδηση του φοροφυγά και να δημιουργείται μια δευτερογενής φοροδιαφυγή στρωμάτων με χαμηλότερα εισοδήματα, που προσπαθούν να μιμηθούν τους μεγάλους φοροφυγάδες.

Όσο το κράτος προστατεύει και καλύπτει τη μεγάλη πρωτογενή φοροδιαφυγή τόσο θα γενικεύεται η δευτερογενής, τόσο ο λαός θα τη θεωρεί δίκαιη και αναπόφευκτη.

Η σημερινή κυβέρνηση των γραικύλων της ΝΔ, μετά τα λαμπρά της επιτεύγματα στο χώρο της εισοδηματικής πολιτικής, μετά το ξεπούλημα σειράς επιχειρήσεων, την αποβιομηχάνιση και περιθωριοποίηση της χώρας, μετά τις επιτυχίες της στον τομέα της απασχόλησης, δεν μπορούσε να υστερήσει στο ζήτημα της φορολογίας και της πάταξης της φοροδιαφυγής. Μετά την κωμική προσπάθεια της, πέρσυ τον Ιούνη, να επιβάλει τον λεγόμενο εναλλακτικό φόρο στους γιατρούς και δικηγόρους και την άτακτη και σκανδαλώδη υποχώρηση της, μόλις αντέδρασαν οι ημέτεροι φοροφυγάδες, προχωράει σήμερα νταηλίδικα στην πάταξη της «φόροδιαφυγής». Οι φοροφυγάδες δεν είναι τα γνωστά παραπάνω στρώματα της πρωτογενούς μεγάλης φοροδιαφυγής αλλά οι μισθωτοί που έχουν δεύτερη εργασία, οι εβγατζήδες, οι ψιλικατζήδες, οι περιπτεράδες, οι καφετζήδες, οι μικροβιοτέχνες και λοιποί, οι καθηγητές που παραδίδουν ιδιαίτερα, όλοι οι εργάτες και υπάλληλοι, που δουλεύουν σε δύο ή τρεις δουλειές για να μπορέσουν να επιβιώσουν.

Δεδομένου ότι όλοι αυτοί είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν τα εισοδήματα τους στις τράπεζες, για να μην τα διαβρώσει ο πληθωρισμός, αποφάσισαν να τους τα πάρουν από κει. Με πρόσχημα την πάταξη του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και την καταπολέμηση των παράνομων συναλλαγών του λεγόμενου «βρώμικου» χρήματος, αποφάσισαν την κατάργηση του απόρρητου των καταθέσεων, ακόμη και για αστεία και μηδενικά ποσά. Προχώρησαν στο φασι-στικού τύπου ηλεκτρονικό φακέλωμα όλων των μικροκαταθετών, ελέγχοντας οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα τους. Κατέθεσες για ολόκληρο το 92 π.χ. ένα ποσό που ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο; Επ, έλα εδώ θα σου λένε, ξεπλένεις χρήματα από εμπόριο ναρκωτικών)ν. Όχι, θα απαντάς με αγανάκτηση. Είναι εισοδήματα καθαρά, που προέρχονται από την τάδε δεύτερη δουλειά μου. Έλα εδώ, θα σου λέει ο έφορος και θα σου βάζει το χέρι στην τσέπη.

Αντί λοιπόν να κατευθύνουν τη μηχανοργάνωση προς τους μεγάλους φοροφυγάδες, ελέγχοντας τις τραπεζικές πράξεις στα μεγάλα ποσά ή τη συχνότητα τους και εντοπίζοντας τους σε λίγες μέρες, όπως έγινε στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, την κατευθύνουν προς τους μικρούς και χαμηλόμισθους. Έτσι τα μόνα στρώματα που πληρώνουν φόρους που να ανταποκρίνονται κάπως στα πραγματικά τους εισοδήματα, τα γνωστά υποζύγια του προϋπολογισμού, καλούνται και πάλι να πληρώσουν στη θέση των μεγάλων φοροφυγάδων.

Αν προσθέσουμε ακόμη, ότι, σύμφωνα με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, όσοι χαμηλόμισθοι απαλλάσσονταν πριν του φόρου εισοδήματος, τώρα θα φορολογούνται, ότι οι χαμηλόμισθοι επιβαρύνονται φορολογικά, ενώ οι υψηλόμισθοι έχουν σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις. Ότι οι μικρές εταιρείες εξοντώνονται με τον ενιαίο φορολογικό συντελεστή 35% στα μισά κέρδη. Ότι η ήδη μηδαμινή και αστεία, όπως είπαμε, φορολόγηση κερδών γίνεται ακόμη πιο μικρή, έχουμε την εικόνα να ολοκληρώνεται.

Σε μια περίοδο, μετά το 85, παρατεταμένης λιτότητας, όπου οι εργαζόμενοι είδαν το βιοτικό τους επίπεδο, να μειώνεται κατά 50% τουλάχιστον, όπου οι επιχειρήσεις είδαν τα κέρδη τους ν' αυξάνονται κατά 232% τα τελευταία 5 χρόνια, όπου οι ήδη υπάρχουσες σκανδαλώδεις φοροαπαλλαγές δεν απέφεραν καμιά αισθητή αύξηση επενδύσεων, το φορολογικό σύστημα απάτη, προστασίας της φοροδιαφυγής, αναμορφώνεται, σε βάρος πάλι της μεγάλης μάζας των μικρών και χαμηλόμισθων αγρίως φορολογούμενων και υπέρ των μεγάλων απατεώνων φοροφυγάδων.

Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη μας, ότι η πάρα πάνω φορολογική πολιτική δεν απέφερε τ' αναμενόμενα αποτελέσματα, δεν οδήγησε σε σημαντική αύξηση επενδύσεων ούτε καν στην Αγγλία, ότι για τον Έλληνα λούμπεν μεγαλοκαπιταλιστή οι φορολογικές απαλλαγές θεωρούνταν πάντα φυσικό του προνόμιο και δεν υπήρξαν ποτέ κίνητρο για επενδύσεις, θ' αντιληφθούμε ότι η μόνη συνέπεια της θα είναι η αύξηση της πολυτελούς κατανάλωσης των μεγάλων φοροφυγάδων, με συνακόλουθη επιδείνωση του εμπορικού ελλείμματος και η αύξηση των καταθέσεων τους στις ξένες τράπεζες.

Με το νέο φορολογικό σύστημα λοιπόν, όχι μόνο δεν χτυπιέται η μεγάλη πρωτογενής φοροδιαφυγή, όχι μόνο δεν εντοπίζονται οι μεγάλοι φοροφυγάδες αλλά αντίθετα καλείται η μεγάλη μάζα των μικρών και χαμηλόμισθων φορολογούμενων, να πληρώσουν την αύξηση της πολυτελούς κατανάλωσης και των καταθέσεων των μεγαλοαπατεώνων φοροφυγάδων. Είναι ένα ακόμη βήμα από το κράτος προς τη μεγαλύτερη προστασία τους.

Εκεί όμως που οι γραικύλοι νεοδημοκράτες ξεπέρασαν τον εαυτό τους είναι στην εφαρμογή του λεγόμενου «πόθεν έσχες». Καλείται ο φορολογούμενος να δηλώσει προαιρετικά, όλα τα περιουσιακά στοιχεία, χωρίς το κράτος να μπορεί να του ζητήσει «πόθεν έσχες»!!!

Ας φανταστούμε λοιπόν δύο φορολογούμενους. Ο ένας, μισθωτός, έχει δηλώσει με ειλικρίνεια όλα τα εισοδήματα του του 90 κι έχει πληρώσει όλους τους φόρους που του αναλογούν. Ο άλλος, βιομήχανος, έχει δηλώσει εισόδημα ίσο με το μέσο όρο των εμποροβιομηχάνων, δηλαδή 66.685 δραχμές μηνιαίως για το 90 και συμπληρώνει τη δήλωση του «πόθεν έσχες» γράφοντας ότι έχει 100 εκατομμύρια μετρητά σπίτι του. Το κράτος λοιπόν διαπιστώνει, ότι αυτός ομολογεί, ότι έχει κάνει ψευδή δήλωση τα προηγούμενα έτη, ότι έχει φοροδιαφύγει. Κι όχι μόνο δεν τον πιάνει από τ' αυτί, όχι μόνο του δίνει επίσημα άφεση αμαρτιών βγάζοντας τον «λευκή περιστερά» αλλά και τον επιβραβεύει με επίσημη βούλα του κράτους, χαρίζοντας του όλους τους φόρους που έκλεψε. Αντίθετα βέβαια τιμωρεί τον ειλικρινή, κατακρατώντας τους φόρους ολόκληρου του εισοδήματος του. Παράλληλα η δήλωση αυτή επιτρέπει στο φοροφυγάδα των παρελθόντων ετών, να οργανώνει τη μελλοντική φοροδιαφυγή του, με την ανατροπή όλης της πολιτικής των τεκμηρίων.

Έτσι, ενώ για τον έντιμο και ειλικρινή θα θεωρηθεί τεκμήριο η αγορά π.χ. ενός αυτοκινήτου το 92, ο φοροφυγάς που δήλωσε 200 εκατομμύρια θα μπορεί να αγοράζει βίλλες, κότερα, πολυτελή αυτοκίνητα, χωρίς να έχει αντίστοιχα εισοδήματα αλλά δαπανώντας αυτά που δήλωσε στο «πόθεν έσχες».

Νομίζουμε ότι σπάνια επίσημο κράτος έφτασε σε τέτοιο σημείο εξαχρείωσης κι εκμαυλισμού της κοινωνίας, επιβραβεύοντας επίσημα και ανοιχτά τους ψεύτες, κλέφτες κι απατεώνες και τιμωρώντας τους έντιμους κι ειλικρινείς.

Ας σημειώσουμε, ότι αυτή την πρακτική του επίσημου κράτους, που όχι μόνο δεν έχει καμιά σχέση με σύγχρονο κράτος αλλά είναι καραμπινάτη πρακτική κράτους μπανανιάς, κανένας από τους λεγόμενους εκσυγχρονιστές, τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και των πρώιμα χρεοκοπημένων Συνασπισμένων, που ξημεροβραδιάζονται κλείνοντας σε όλες τις πτώσεις τη λέξη εκσυγχρονισμός, δεν βγήκε να την καταγγείλει.

Είναι βέβαια δυστύχημα, ότι η παντελής έλλειψη εμπιστοσύνης των μεγάλων φοροφυγάδων στους γραικύλους και τσαρλατάνους οικονομικούς υπουργούς της ΝΔ μας στερεί από ένα διασκεδαστικό θέαμα. Χιλιάδες σπίτια να έχουν μετατραπεί σε τράπεζες, αφού σε καθένα θα υπήρχαν ποσά εκατό εκατομμυρίων. Και τους ιδιοκτήτες τους να ομολογούν, ότι είναι ηλίθιοι με περικεφαλαία, που προτιμούν να τα κρατάνε σπίτι τους, χάνοντας 18 εκατομμύρια ετησίως, παρά να τα καταθέτουν στις τράπεζες.

Βέβαια για όλα αυτά δεν ευθύνεται μόνο η κυβέρνηση των γραικύλων νεοδημοκρατών αλλά ολόκληρος ο εξωνημένος πολιτικός κόσμος, οι ηγεσίες τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και των ΚΚΕ-Συνασπισμού.

Απέναντι στην επιταγή της ΕΟΚ, να αυξηθούν πάση θυσία τα έσοδα και να περιοριστούν τα κρατικά ελλείμματα, δεν μπορούν να αντιδράσουν, συναινώντας σ' αυτήν την γκαγκστερική φορολογική πολιτική. Είναι συνυπεύθυνοι για τη συμπεριφορά του κράτους σαν πραγματικού απατεώνα απέναντι στον μικρό, τον οποίο ληστεύει απ' όλες τις πλευρές, με όλα τα μέσα, εκμεταλλευόμενο την αδύναμη θέση του. Το ότι δεν έχει αρκετά για να επενδύσει σε τίτλους του δημοσίου, που έχουν θετικά και αφορολόγητα επιτόκια, ενώ αυτός ληστεύεται με τα αρνητικά επιτόκια και τη φορολόγηση των τόκων. Το ότι δεν διαθέτει εκατό εκατομμύρια, για να μπορέσει να φοροδιαφύγει κι αυτός. Οι ηγεσίες ΠΑΣΟΚ-ΚΚΕ-Συνασπι-σμού είναι συνυπεύθυνες, για το ότι δεν κούνησαν το δακτυλάκι τους για να υπερασπιστούν τον μικρό, αφήνοντας τον ανυπεράσπιστο θύμα του ανηλεούς χαρατσώματος ενός κράτους-απατεώνα, ενώ οι φοροφυγάδες γιατροί και δικηγόροι ανέτρεψαν εν μια νυκτί τον εναλλακτικό φόρο που θα τους επιβάλλονταν πέρσυ τον Ιούνη, ενώ επιχειρούν το ίδιο και σήμερα.

Αποφασίσαμε λοιπόν, να εκτελέσουμε τον Ι. Παλαιοκρασσά, υπουργό Οικονομικών, εκτοξεύοντας ενάντια στο αυτοκίνητο του ρουκέτα από αυτοσχέδιο μπαζούκας. Ο κύριος αυτός, όντας το νούμερο ένα στην ιεραρχία του υπουργείου Οικονομικών, είναι ουσιαστικά και τυπικά ένας από τους κύριους υπεύθυνους του υπάρχοντος φορολογικού συστήματος απάτης.

Μ' αυτό, το κράτος οργανώνει την εξαπάτηση και συστηματική καταλήστευση του λαού, μέσω των έμμεσων φόρων και των γενικευμένων σήμερα έκτακτων φορολογιών. Των μικρών εισοδηματιών, μισθωτών, συνταξιούχων, μικροβιοτεχνών, μικρών εταιρειών, μέσω των άμεσων φόρων.

Μ' αυτούς τους δύο, χρηματοδοτείται η προκλητική πολυτελής κατανάλωση των μεγάλων φοροφυγάδων και τροφοδοτούνται οι καταθέσεις τους στις τράπεζες του εξωτερικού.

Παράλληλα, με τις σκανδαλώδεις διατάξεις του φορολογικού συστήματος, το κράτος μεθοδεύει τη μεγάλη και κύρια φοροδιαφυγή των εφοπλιστών, βιομηχάνων, μεγαλεμπόρων, μεγαλομηχανι-κών, μεγαλοεργολάβων, μεγαλογιατρών, μεγαλοδικηγόρου κι ορισμένων άλλων κατηγοριών και οργανώνει την επίσημη προστασία της και όχι την καταπολέμηση της. Μια απ' αυτές τις μεθοδεύσεις, που συνιστά δείγμα πλήρους εξαχρείωσης του κράτους και της κοινωνίας, είναι η φετινή εφαρμογή του «πόθεν έσχες». Μ' αυτήν ουσιαστικά καταργείται, οι μεγάλοι φοροφυγάδες, που ομολογούν ότι κατάκλεψαν το κράτος και τη μάζα των μικρών φορολογουμένων, αθωώνονται και επιβραβεύονται επίσημα απ' το ίδιο το κράτος και τέλος η μεγάλη φοροδιαφυγή διαιωνίζεται.

Τέλος η σημερινή κυβέρνηση προχωράει με γοργά βήματα στην υλοποίηση του ΕΟΚικού μοντέλου του κοινωνικού κοινοβουλευτικού φασισμού, που βασίζεται, ανάμεσα στ' άλλα, στο μαζικό ηλεκτρονικό φακέλωμα και στον ασφυκτικό έλεγχο οργουελιανού τύπου κάθε δραστηριότητας του πολίτη, από το κράτος και το μεγάλο πολυεθνικό κεφάλαιο. Έτσι, με πρόσχημα το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, οργάνωσε το ηλεκτρονικό φακέλωμα της μάζας των φορολογουμένων, κατά τα ΕΟΚικά πρότυπα και προωθεί την κατάργηση του απορρήτου, ακόμη και για ποσά μηδαμινά. Με στόχο τον έλεγχο της επαγγελματικής δραστηριότητας του πολίτη και τη σύλληψη, σαν φοροφυγάδα, του μισθωτού με τη δεύτερη δουλειά και του άνεργου ή του συνταξιούχου με το σαράβαλο αυτοκίνητο, που δεν έκανε δήλωση και θα χαρατσωθεί με πρόστιμο πολλαπλάσιο της αξίας

Παράλληλα βέβαια αυτός ο ηλεκτρονικός έλεγχος δεν γίνεται για τις τραπεζικές συναλλαγές των καταθετών που διακινούν μεγάλα ποσά και με μεγάλη συχνότητα. Γιατί, αν γίνονταν, όλοι οι μεγάλοι φοροφυγάδες θα ανακαλύπτονταν, το πολύ σε δυο τρεις μέρες.

Καλούμε όλους τους χαμηλόμισθους φορολογούμενους και τους μικροεπαγγελματίες, στους οποίους οι διάφοροι διεφθαρμένοι έφοροι επιβάλουν, με τρόπο κομπλεξικό και συνάμα νταηλίδικο, ληστρικά χαράτσια που δεν τολμούν να επιβάλουν στους μεγάλους φοροφυγάδες δισεκατομμυριούχους, να τους καταγγέλουν ανοιχτά με συγκεκριμένα στοιχεία. Κάνοντας γραπτές και προφορικές καταγγελίες οπουδήποτε, σε τοπικές, επαγγελματικές ή συνδικαλιστικές εφημερίδες, σε χώρους μαζικής δουλειάς, στις γειτονιές, ακόμη και σε συζητήσεις.

Όσον αφορά τους μπάτσους-σωματοφύλακες, μέλη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας της αστυνομίας, τους έχουμε προειδοποιήσει ρητά εδώ και χρόνια. Τους έχουμε καλέσει να παραιτηθούν απ' τη βρώμικη δουλειά που κάνουν και να βρουν άλλη πιο τίμια, όσο είναι καιρός. Σήμερα, μετά το σκάνδαλο Κοσκωτά (τον οποίο προστάτευαν) και τη ληστεία των 35 δις, μετά την οπερέτα της «κάθαρσης», με την οποία επιβεβαιώθηκαν όλα όσα είχαμε προβλέψει, ότι κανένας υπεύθυνος δεν πρόκειται να τιμωρηθεί, μετά τα νέα υπερσκάνδαλα της σημερινής κυβέρνησης των γραικύλων της ΝΔ, ξεπουλήματος του εθνικού πλούτου σε ξένους κεφαλαιούχους αλλά και ημέτερους, είναι πια καθαρό στον καθένα, ότι όλοι οι σημερινοί βουλευτές αλλά και οι δικαστές είναι εξωνημένοι, αργυρώνητοι και λυμεώνες. Κατά συνέπεια θα χτυπάμε χωρίς καμιά προειδοποίηση τους μπάτσους-σωματοφύλακες που προστατεύουν τους παραπάνω κλέφτες και αρχικλέφτες του ελληνικού λαού, που λυμαίνονται τη χώρα.

Αθήνα 16-6-92
Επαναστατική Οργάνωση 17 ΝΟΕΜΒΡΗ

Υ.Γ. 1. Με την εφαρμογή του λεγόμενου αντιτρομοκρατικού νόμου και την απαγόρευση της δημοσίευσης των προκηρύξεων από την κυβέρνηση, έπεσαν και οι τελευταίες μάσκες. Αποκαλύφθηκε πια περίτρανα, ότι η λογοκρισία βασιλεύει, ο έλεγχος της ροής των πληροφοριών από την εκτελεστική εξουσία είναι ολοκληρωτικός, ότι η περιβόητη ελευθεροτυπία και η ελευθερία στην πληροφόρηση του πολίτη είναι ανύπαρκτες, ότι τα ΜΜΕ, ηλεκτρονικά και έντυπα, δεν είναι παρά γραφεία δημοσίων σχέσεων της κυβέρνησης. Και δεδομένου ότι, χωρίς ελευθερία στην πληροφόρηση, δεν υπάρχει «δημοκρατία», ακόμη και σύμφωνα με τις αρχές της αντιπροσωπευτικής «δημοκρατίας», το σημερινό καθεστώς δεν είναι «δημοκρατικό» αλλά φασισμός με κοινοβούλιο.

Υ.Γ. 2. Σε μια περίοδο συνεχούς πτώσης του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων, για την «καταπολέμηση των ελλειμμάτων του δημοσίου», οι εξωνημένοι δικαστές πέτυχαν προκλητικά —και αφού ο γραικύλος Μητσοτάκης τους είχε δώσει αύξηση αποδοχών ύψους 150 χιλιάδων μηνιαία κατά μέσον όρο— να πάρουν αναδρομικά ποσό 45 δις που αναλογεί σε περίπου 10-15 εκατομμύρια στον καθένα. Πίσω απ' αυτούς έρχονται οι άλλοι λυμεώνες βουλευτές που διεκδικούν ανάλογα ποσά. Μόνο αυτές λοιπόν οι δύο κατηγορίες, δικαστές-βουλευτές, επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό με 100 περίπου δις. Κι αν αναλογιστούμε ότι το δημόσιο δανείζεται μηνιαία 150 δις, ο καθένας αντιλαμβάνεται, πώς δημιουργούνται τα ελλείμματα αλλά και πώς αγωνίζονται οι λυμεώνες αυτοί (βουλευτές, δικαστές) για να τα περιορίσουν. Να θυμίσουμε τον Καποδίστρια που χάρισε την περιουσία του στο κράτος και αρνιόταν να εισπράττει τον μισθό του; Οποία αφέλεια.

Άλλοι καιροί, άλλα ήθη.