Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2018

Όσοι το χάλκεον χέρι
βαρύ του φόβου αισθάνονται
ζυγόν δουλείας ας έχωσι.
Θέλει αρετήν και τόλμην
           η ελευθερία.

Αυτή (και ο μύθος κρύπτει
νουν αληθείας) επτέρωσε
τον Ίκαρον. Και αν έπεσεν
ο πτερωθείς κι επνίγη
            θαλασσωμένος

αφ’ υψηλά όμως έπεσε
και απέθανε ελεύθερος.

            Ανδρέας Κάλβος