Σάββατο, 9 Ιουνίου 2018


Χιλιάδες μίλια πέρα, αιώνες πίσω
φτηνά το κρέας πουλιέται τ’ ανθρωπίσο!
Ξέν’ οι λαοί στον τόπο τους και δούλοι
χωρίς πατρίδα, πάντα “οχτροί και μούλοι”!

Όπου να πας, ξένος και δούλος, κι όπου
σταθείς, θα χάνεις κάθε αξία τ’ ανθρώπου.
Αλλού να γεννηθείς και αλλού να πας,
παντού θα σε χτυπούν αν δε χτυπάς!

                           Κώστας Βάρναλης